• info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com

 

 

ESBİS Nedir?

 • Esnaf ve sanatkârlarımızın sicil işlemleri ile
 • Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili

ihtiyaç duydukları her türlü iş ve işlemlerin, elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-esnaf-ve-sanatkarlar-bilgi-sistemi web adresinden) online olarak gerçekleştirildiği bir sistemdir.
 

Esnaf ve sanatkârların sicil işlemleri elektronik ortamda yürütülmektedir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 21.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkârların sicil bilgileri, Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinde tutulmaya başlanmıştır.

ESBİS’in amacı nedir?

Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS);
 

 • Sağladığı istatistiki bilgilerle esnaflarımızla ilgili politika üretmeye yardımcı olmayı,
 • Bakanlığımızın esnafımızla ilgili mesleki eğitim ve destekler dahil olmak üzere geleceğe dönük sağlam stratejiler üretmesine yardımcı olmayı,
 • Esnaf ve sanatkârlarla ilgili sicil işlemlerinin yürütülmesindeki harcanan zamanı ve maliyeti azaltmayı,
 • Esnafımızın, kendine ait sicil bilgileri ile üye oldukları meslek kuruluşlarıyla ilgili bilgilere doğrudan ulaşımını sağlamayı,
 • Meslek kuruluşlarının iş ve işlemlerinin merkezi olarak denetiminin sağlanabilmesini,

amaçlamaktadır.
 

ESBİS’de Ne Tür İşlemler Yapılabilmektedir?


Esnaf sicilindeki Tescil-Tadil-Terkin işlemleri ESBİS üzerinden yapılmaktadır.

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) ile 81 ilde kurulu esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlükleri;
 

 • Ticari faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârların (Tescil),
 • Durumunda değişiklik olan esnaf ve sanatkârların (Tadil),
 • Ticari faaliyetini bırakan esnaf ve sanatkârların (Terkin),

işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi ESBİS üzerinden yayımlanmaktadır.

Esnaf ve sanatkârların sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler, işlemin yapılmasını takiben ESBİS üzerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkâr Sicil Gazetesi yolu ile elektronik ortamda yayımlanmaktadır.
 

Esnaf ve sanatkârlarımızın vergi, nüfus ve ikamet bilgileri kolayca doğrulanabiliyor.

Esnaf ve sanatkârların sicil müdürlüklerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde vergi levhası, kimlik fotokopisi veya ikametgâh ilmühaberi belgesi istenmiyor. Bu bilgiler Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili bilgi sistemlerinden anında sorgulanarak doğrulanabiliyor. Sicile ilk kayıt sırasında en doğru bilgi elde ediliyor ve bu bilgi sürekli olarak güncel tutuluyor.

 

Esnaf ve sanatkârlarımız da sisteme e-devlet şifresiyle giriş yapabilmektedirler.

Esnaf ve sanatkârlarımız da sisteme e-devlet şifresiyle giriş yaparak hem kendisiyle ilgili sicil bilgilerine hem de bağlı olduğu meslek kuruluşlarının bilgilerine erişebilmektedir. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımız sicilde yaptırdıkları işlemleri, yaptıkları ödemeleri ve mevcut borçlarını ESBİS üzerinden takip edebilmektedir.
 

ESBİS’de, esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşları hakkında detaylı raporlar üretilebilmektedir.

ESBİS üzerinden esnaf ve sanatkârla ilgili, Türkiye geneli veya belirli bir şehir özelinde çeşitli raporlar alınabilmektedir. Rapor alının önemli başlıklar:
 

 • Açılan, kapanan esnaf işletmesi sayıları
 • Adres ve unvan değişikliği yapan esnaf işletmesi sayıları
 • Mesleklere göre istatistikler
 • Meslek Kuruluşlarına göre istatistikler
 • İllere – İlçelere göre esnaf sayıları
 • Esnaf kuruluşlarının genel kurul bilgileri ve seçim sonuçları 

ESBİS’in Kullanıcıları Kimlerdir?

Şu anda ESBİS’i kullananlar:
 

 • Bakanlığımız Birimleri
 • Sicil Müdürlükleri
 • Esnaf Odaları
 • Esnaf Birlikleri
 • Federasyonlar
 • Konfederasyon
 • Esnaf ve sanatkârlar